Proč vlastnit zlato

 

Proč vlastnit zlato

 • Zlato je na trhu vždy uplatnitelnou surovinou, ať už se jedná o trh volný, šedý nebo černý.
 • Zlato je ušlechtilý vzácný kov, který je krásný a fascinující. Coby kov má své specifické chemické a fyzikální vlastnosti.
 • Zlato a stříbro jsou jedinými opravdovými penězi. Zlato nepotřebuje ani lež ani klamavou propagandu. Kupní síla zlata je pravým opakem hodnoty padajících akcií, bezcenných bondů, propadlých směnek, šeků a dalších cenných papírů. Cena zlata může kolísat, ale unce zůstává uncí. Na rozdíl od papírových peněz, kterým lidé dosud bezvýhradně důvěřují, cena zlata nikdy nemůže dosáhnout hodnoty nula.
 • Zlato skutečnou hodnotu nejen uchovává a podobě dosažené kupní síly nebo kulturního bohatství, ale zvláště v době krize svoji hodnotu zvyšuje.
 • Zlato skýtá pocit jistoty a bezpečí, střeží klidný spánek svého majitele.
 • Zlato v minulosti i dnes dokáže svého majitele vymanit ze spárů plíživé i rychle rostoucí inflace.
 • Zlato nepodléhá dani z příjmu ani DPH.
 • Zlato je vždy likvidní. A to i tehdy, když jiná platidla selhávají nebo zcela ztrácejí hodnotu.
 • Nových ložisek zlata je nejen málo, ale je stále obtížnější je nalézt. Ložiska jsou ve velkých hloubkách a mají malou koncentraci, těžba zlaty a jeho separace se stále prodražuje.
 • Zlata bude ubývat. Zelené hnutí, celosvětové protestní akce vedené vůči zlatým dolům (kvůli toxickým zbytkům po těžbě), přísnější podmínky a stoupající ceny energií ztěžují těžbu.
 • Zlato je smysluplnou položkou každého portfolia, protože se vůči dolaru a akciím chová anticyklicky, tzn., že pokud akcie a dolar klesají, cena zlata roste a naopak. Proto tedy zlato slouží jako stabilizátor.
 • Zlato je klíčovou součástí pravidla tří loukotí (PTL). To je jedinečné investiční pravidlo, které ještě nikdy v průběhu staletí nezklamalo. Proslýchá se, že se jím řídí nejbohatší lidská společenství, např. zahraniční Číňané, Židé nebo Arméni. Jejich legendární bohatství je z větší části založeno na dodržování PTL. A všechno, čeho je ještě zapotřebí , je čas. S tím tato společenství počítají. Jak PTL funguje? Představme si imaginární kolo, které má tři loukotě a které se pomalu a nepravidelně otáčí. Jedna loukoť představuje cenné papíry (peníze, akcie bondy). Druhá loukoť představuje nemovitosti a třetí jsou drahé kovy. Kdo uvažuje dlouhodobě, investuje do každé loukotě třetinu svého majetku. Jedna z loukotí fiktivního kola ukazuje na dvanáctou hodinu, druhá na čtvrtou odpoledne a třetí na osmou hodinu večer. Jak léta běží a kolo se otáčí, loukotě stále dokola střídají jedna druhou. Každá má svůj čas.