Co je dobré vědět

O diamantech – historie / současnost

Diamant je tvořen atomy uhlíku, které  jsou  spojeny krátkými  pevnými  vazbami v krychlové krystalické mřížce, kdy krystalizace probíhá za vysokého tlaku přes 70 tun na centimetr čtvereční a teplotě  přes 1300 °C, což odpovídá podmínkám v hloubkách 200 km pod povrchem země.

Název diamant pochází ze starořeckého slova adamas, 2. p. adamantis – čili „nepřemožitelný“. Vůbec první diamanty byly objeveny v náplavech řeky Golconda v Indii. V Indii lze vystopovat i prvopočátky opracování diamantů, které pocházejí ze 14. století. První diamanty spatřila Evropa pravděpodobně díky Alexandru Velikému. Byly jim v této době přisuzovány spíše magické a léčebné vlastnosti. 17. století zaznamenává éru broušení do rozmanitých tvarů. Kameny byly broušeny jako ovály, kapky, markýzy a další, dnes stále používané brusy. V roce 1870 byla zahájena těžba v prvním diamantovém dolu v Africe. Africké doly začaly dodávat světově nejvíce surových diamantů. Díky technologickému pokroku vznikly nové tvary a výrazně se vylepšila kvalita brusů diamantů.

Popularita diamantů prudce vzrostla zejména v 19. století n.l. díky většímu objemu těžby, pokroku technologie broušení a v neposlední řadě i vzrůstu světové ekonomiky. Od té doby začaly být diamanty považovány za symbol bohatství i za ekonomickou pojistku v krizových obdobích života.

V současné době se ročně vytěží přibližně 130 milionů karátů (26 000 kg) ročně v ceně asi 9 miliard amerických dolarů. Asi 100 000 kg se vyrobí synteticky. Tyto umělé diamanty jsou velmi drahé a mají použití např. v optice, elektronice a v jiných speciálních zařízeních.

Zhruba 49 % diamantů pochází z jižní části Afriky, bohatá naleziště jsou i v Kanadě, Indii, Rusku, Brazílii a Austrálii. Diamanty se průmyslově těží v ohromných povrchových dolech.

V poslední době se diamanty stávají součástí investic i v České republice. Nákup investičních diamantů je již desítky let ve světě standardem, jak zhodnotit své volné finanční prostředky. Cena diamantů na trhu je totiž vždy stálá, neustále stoupá, a i z těchto důvodů diamanty slouží jako finanční pojistka v době hospodářských krizí, kdy dochází k mnohonásobnému znehodnocení měny.

Investiční diamanty

Diamant je nezpochybnitelnou trvalou kvalitou a zajištěním se pro horší časy, podobně jako zlato. I přes katastrofické propady ekonomiky hodnota trvale dlouhodobě roste o 3-7% ročně. Graf ukazuje rostoucí hodnotu investičních diamantů.

V posledních letech je nárůst hodnoty kvalitních kamenů výjimečný. Při stabilizaci ekonomiky je nárůst hodnoty kamene na stoletém průměru, tedy 3-7% ročně, tříd kamenů nad 3ct v průměru 12-18% ročně. Cena investičně broušených diamantů = briliantů (slangově též "kamenů"), je pravidelně sledována. Rapaport je celosvětově uznávaný systém monitorující dění ve všech odvětvích diamantového průmyslu, od těžby suroviny až po maloobchod šperků s briliantem. Součástí je vydávaný index velkoobchodních cen - Rapaport Diamont Report, který je sestavován na základě podrobné analýzy trhu. Důležité je, že ceny udávané v Rapaport Diamond Reportu jsou výchozí pro obchodníky s diamanty po celém světě.

Hodnocení diamantů, založené na profesionálním posudku, se začalo používat v návaznosti na prudce rostoucí trh s diamanty. GIA (Gemological Institute of America) v USA roku 1935 založil Gem Trade Laboratory, Gubelinova laboratoř v Lucernu vydává certifikáty od roku 1940, v roce 1961 byla založena Mezinárodní organizace sdružující výrobce a prodejce drahých kamenů, šperků a perel CIBJO a v roce 1976 založila Oddělení pro certifikaci Vysoká rada pro diamanty (Hoge Raad voor Diamanten) HRD.

Při hodnocení a certifikaci diamantů se posuzují základní parametry diamantů jako brus (cut), váha (carat), čistota (clarity) a barva (color), které mají zásadní vliv na cenu diamantu.

Tyto parametry se označují 4C.

Dále mohou být v certifikátech údaje o rozměrech, fluorescenci, mapa vnitřních a vnějších charakteristik atd. 

1.C = CUT - brus diamantu

Moderní briliantový brus je založen na optických výpočtech se zaměřením na maximální krásu kamene, která je výsledkem brilance a disperze.

Briliantový brus má kulatý obrys a skládá se z koruny (32 faset + tabulka) a pavilonu

Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání sledovaného kamene s ideálními proporcemi a symetrií matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosti symetrie jsou definovány jako vady brusu). Odchylky od takového modelu jsou značeny jako kvalita brusu, pro kterou se používá stupnice: very good, good, fair a poor. Některé laboratoře pro nejlepší diamanty mají kategorii excellent či ideal cut. Konečné provedení brusu se nazývá finishing.

2.C = Colour – barva diamantu

Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě nejčastěji se po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy.

Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy standardní podmínky pozorování, např. normalizované světlo o 5000/5500 K (D55), a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy.

Mezinárodní barevné stupnice HRD, GIA, CIBJO (1) (2)
Prvotřídně bílý + ( Exceptional white+ ) D RIVER
Prvotřídně bílý ( Exceptional white ) E
Velmi bílý+ ( Rare white+ ) F Top Wesselton
Velmi bílý ( Rare white ) G
Bílý ( White ) H Wesselton

 

3.C = CARAT - váha diamantu

Hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech - mezinárodně se užívá zkratky „ct“. Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9.

1 ct = 200 mg = 0.2g

Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.

Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061

Jednotka karát pochází ze středověkých tržišť, kde se jako váhová jednotka pro obchodování z drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování, používala semena svatojánského chleba. Semena svatojánského chleba měla tu vlastnost, že všechna vážila stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát

4.C = CLARITY - čistota diamantu

Čistota je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném diamantu.

Tyto nehomogenity mohou být vnitřní charakteristiky - nazývají se inkluze (tmavý „uhlík", bílý „led", praskliny, atd.) -, které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním nebo je nebylo možné opracováním odstranit.

Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením.

MEZINÁRODNÍ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTU

LC (Loupe-Clean) nebo IF ( Internal Flawless)

Čistota diamantu je označená „čistý pod lupou" (loupe-clean), pokud za stanovených podmínek diamant splňuje podmínku absolutní průhlednosti bez inkluzí.

VVS% (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2)

Velmi velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10x. 

VS% (Very Small) (VS 1,VS 2) 

Velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšní 10x.

Proč je diamant výhodnou investicí:

Diamant je nezpochybnitelnou trvalou kvalitou a zajištěním pro horší časy, podobně jako zlato. Diamant má trvale rostoucí cenu, jež trvale stoupá již více než 100 let. Cena se vyvíjí pozvolna, dlouhodobě, bez výrazných lokálních extrémů. Světové zásoby významně ubývají a poptávka stále stoupá.
 
Nadčasový - cena diamantu za posledních 10 let nezažila propad, neustále nad mírou inflace.

Nejstabilnější investice - V průběhu času je diamant díky svému konzervativnímu a stálému nárůstu vyhodnocen společně se vzácnými kovy jako nejstabilnější investiční nástroj.

Nezná hranice -  koupíte v Evropě, prodáte v Americe. Hodnota diamantů se přepočítává v USD, a je shodná po celém světě. Nejefektivnějším místem obchodu jsou diamantové burzy, které jsou po celém světě, a je jich téměř třicet

Trvalý - nepodléhá módním trendům.

Maximální koncentrace bohatství - Neexistuje srovnatelná hodnota v ekvivalentním objemu. Vysoká mobilita, Snadný, nenápadný transport. Na broušené diamanty nejsou nikde ve světě žádná embarga.

Likvidní - i v krizových situacích dokážete kvalitní diamant snadno směnit kdekoliv ve světě

Téměř nezničitelný - nerozbijete ho, nepoškrábete, nepůsobí na něj kyseliny, zásady ani voda

Vysoce mobilní - v kapse můžete mít i několik milionů, aniž by to někdo zaznamenal.

Diskrétní - Vlastníte-li například nemovitosti, auto, loď či letadlo, každý dotazem na katastru nemovitostí či v příslušném registru zjistí, jaký je váš majetek. Sbíráte-li starožitnosti, rovněž neuniknete pozornosti svého okolí. Ovšem diamanty, pokud nechcete, nikdo nevidí, jen vy.

Symbol bohatství a prosperity - Od pradávna součástí pokladů, korunovačních klenotů a všech dědictví významných rodů bylo zlato a diamanty.

Zakládá tradici - Diamant jako investice a efektivní forma úschovy majetku se využívá po staletí. Vždy kombinoval krásu s vysokou hodnotou. V současné době je do diamantů ukládáno 7 % disponibilních prostředků občanů zemí EU.

Proč nakoupit investiční diamanty u nás

U nás Vám zprostředkujeme nákup investičního diamantu přímo od člena  nejstarší diamantové  burzy  v  Antverpách. Spolupracujeme s největšími světovými brusírnami  i prestižními gemologickými laboratořemi.
Přesto, že jsme internetový obchod s drahými kovy, pro nabídku investičních diamantů to neplatí. Před každým obchodem je nutná osobní konzultace, sloužící ke zjištění požadavků a představ klienta, na jejichž základě je pak navrženo optimální osobní portfolio kamenů.
Stejně jako u zlata a stříbra, i u diamantů garantujeme zpětný odkup.

Staré židovské přísloví praví: rozdělte majetek na třetiny. Jedna třetina ať je aktivní (př. vlastní podnikatelská aktivita), další třetina ať přináší určitou rentu (nemovitosti, cenné papíry). A tu poslední třetinu by měla tvořit jakási rezerva, tzv. na horší časy (kterou v ideálním případě nebudete muset využít a předáte ji dalším generacím). Tuto poslední část portfolia pak od pradávna tvoří zlato a drahé kameny, především diamanty.


V dané kategorii není žádná položka